Juhatus

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna juhatusse kuulub 21 liiget: esimees, neli aseesimeest, peasekretär, üldkogul valitud juhatuse liikmed ja üldkogul kinnitatud sõsarorganisatsioonide esindajad. Praegune juhatuse koosseis on valitud erakonna üldkogul 30. mail 2015. Juhatuse volitused kestavad kaks aastat.

Juhatuse ülesandeks on võtta erakonna nimel vastu poliitilisi otsuseid ja avaldusi, esindada erakonda suhetes teiste erakondadega, esitada ettepanekuid ja seaduseelnõude algatusi erakonna Riigikogu fraktsioonile ja erakonda Vabariigi Valituses esindavatele ministritele. Samuti täidab juhatus talle erakonna põhikirjaga seatud või seadustest tulenevaid muid ülesandeid.

Juhatuse tööd juhib erakonna esimees Jevgeni Ossinovski.

Esimees
Jevgeni Ossinovski 626 9100 jevgeni.ossinovski@sotsdem.ee
Peasekretär
Kristen Kanarik 52 97 576 kristen.kanarik@sotsdem.ee
Aseesimehed
Urve Palo 51 77 912 urve.palo@mkm.ee
Indrek Saar 50 82 436 indrek.saar@kul.ee
Helmen Kütt 51 14 339 helmen.kytt@riigikogu.ee
Rainer Vakra 58 00 28 28 rainer.vakra@riigikogu.ee
Juhatuse liikmed
Jaak Allik 50 30 664 allikjaak@gmail.com
Andres Anvelt 52 47 747 andres.anvelt@sotsdem.ee
Kalvi Kõva 52 16 732 kalvi.kova@riigikogu.ee
Reet Laja 51 82 818 laja@laja.pri.ee
Anto Liivat 55 40 099 anto.liivat@sotsdem.ee
Lauri Läänemets 51 39 037 lauri.laanemets@sotsdem.ee
Marianne Mikko 56 463 614 marianne.mikko@sotsdem.ee
Sven Mikser 6 116 040 sven.mikser@vm.ee
Eiki Nestor 51 83 432 eiki.nestor@riigikogu.ee
Ivari Padar 51 31 851 ivari.padar@riigikogu.ee
Heljo Pikhof 51 19 637 heljo.pikhof@riigikogu.ee
Karel Rüütli 52 46 312 karel.ryytli@gmail.com
Maris Sild 56 938 678 maris@noorsots.ee
Sirje Tobreluts 50 50 993 sirje@laheda.ee
Rannar Vassiljev 56 215 610 rannar.vassiljev@gmail.com